Thủ tục đáo hạn cần những gì ?

Khi đi rút tiền, đáo hạn và trả góp bạn chỉ cần đem theo CMND của chủ thẻ và thẻ tín dụng. Nếu đáo hạn, thì bạn chuẩn bị thêm sao kê thẻ. Còn rút tiền, thì bạn chuẩn bị thêm số tài khoản nhận tiền.

Khi nào có thể đáo hạn thẻ tín dụng?

Mỗi ngân hàng sẽ có ngày sao kê khác nhau, khi bạn nhận được thông báo sao kê ngân hàng gửi đến qua email hoặc SMS thì bạn đã có thể đáo hạn.

Lưu ý: Nên đáo hạn trước hạn thanh toán 3 – 5 ngày để giảm rủi ro khoá thẻ.

Đáo hạn có cần gửi lại thẻ không?

Tuỳ vào ngân hàng của thẻ tín dụng, số tiền và tình trạng máy pos tại chi nhánh ngày hôm đó.

Có thể rút được bao nhiêu tiền từ thẻ tín dụng?

Dịch vụ rút tiền qua máy pos có thể hỗ trợ bạn rút 100% hạn mức khả dụng của thẻ tín dụng. Riêng các thẻ mới cấp dưới 10 ngày, để an toàn và hạn chế rủi ro khoá thẻ bạn có thể cân nhắc rút dưới 80% hạn mức.